VARFÖR SKULLE JAG ANVÄNDA GENETTA-STOLPSKOR?

Krokarna går inte i kors när användarens ben är på samma nivå. Detta ökar tryggheten och ergonomin.

TRYGG

Utvecklingen av Genetta föddes ur önskan att förbättra arbetssäkerheten och minska olycksfall när man arbetar på höjd – så att ingen behöver vara rädd när man åker på jobbet. Ur säkerhetssynvinkeln är det viktigaste egenskapet det bakre stödet som sträcker sig under knäet. Detta egenskap har länge saknats i stolpskor. Det stöder användarens ben och vrist om han faller bakåt, och på så sätt minskas olycksrisken.

De utbytbara krokarna och spetsarna fäster sig stadigt i varje stolpmaterial, och materialet och strukturen har planerats att tåla hårt dagligt professionellt bruk – så att vi garanterar obegränsad användningstid om man inspekterar produkten i certifierad service och använder orginalreservdelar.

ERGONOMISK

I jämförelse med traditionella klättringsskor har Genetta planerats så att de är bekväma att använda. Det patenterade bakre stödet av Genetta ger stabilitet och möjliggör en stabil och neutral stående hållning. Detta minskar belastningen i ben och rygg och ger frihet att arbeta och lyfta varor mera ergonomiskt.

Skorna är lätt att använda i dagligt arbete, men när man bär dem märker man tyngden som kommer av högklassiska och starka material.

Man kan arbeta uppe i stolpen i en naturlig stående hållning.

Service av trafikljus: Det är lätt att klättra metallstolpar – man byter bara ut kroken, och det behövs inga lyftkransbilar som förorsakar rusning i trafiken.

PRODUKTIV OCH EKONOMISK

Man känner sig säker och stabil när man klättrar med Genetta, så att man kan koncentrera sig bättre på själva arbetet. Långvarigt arbete anstränger inte heller kroppen på samma sätt som när man använder traditionella stolpskor. Genetta-skor ökar produktiviteten märkbart genom att de förlänger arbetslivet och minskar sjukfrånvaro.

Ett par skor och utbytbara krokar passar för alla klättringsändamål, oavsett vilket stolpmaterial eller vilken stolpform det gäller.

OBEGRÄNSAD LIVSLÄNGD

Genetta är en säker investering på säkerheten och välbefinnandet i arbetet. Om Genetta-skorna kontrolleras årligen i fabriksservicen, har de OBEGRÄNSAD LIVSLÄNGD.

Obegränsad livslängd betyder i praktiken att skons alla delar kan bytas ut i fabriksservicen.Skons kropp har en livslängd på 10 år och plastdelarna har en livslängd på 3 år, men med äkta Genetta reservdelar fortsätter livslängden. Således blir skon aldrig oanvändbar utan är en hållbar investering.

Som jämförelse har till exempel vissa traditionella klättringsskor en livslängd på 10 år, varefter produkten måste kasseras – oavsett om den har använts kontinuerligt eller inte alls.

När man klättar ska man alltid använda lagenlig personlig skyddsutrutning samt annan skyddsutrustning som uppdraget kräver.

INTRESSERAD?

Kontaktuppgifter

MATTI PÖLÖNEN
Verkställande direktör, grundare
+358 44 023 4000
matti@genetta.fi

ARSI MUITTARI
Försäljningschef
+358 40 187 7747
arsi@genetta.fi

MIKA HURSKAINEN
Marknadsföring, delägare
+358 400 382 382
mika@genetta.fi

Genetta development has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 854975.