Vem har Genetta-stolpskor konstruerats för?

Ellednings- och teleinstallatörer

Anställda inom trafikinfrastruktur

Arborister

Räddningsarbetare

Äventyrsparker

Många material, en Genetta

Levande träd

Trästolpe

Betongstolpe

Metallstolpe

Kompositstolpe

GENETTA-STOLPSKOR I PROFESSIONELLT BRUK

Installation av ellinjer

Med Genetta är det tryggt och bekvämt att arbeta även längre tider uppe i stolpar. De lämpar sig bättre än traditionella stolpskor också för dem som klättrar bara sporadiskt.

Service av trafikljus

Det är lätt att klättra metallstolpar – man byter bara ut kroken, och det behövs inga lyftkransbilar som förorsakar rusning i trafiken. Akuta fel kan repareras snabbt.

Trädfällning på tomt

Arborister som klättar upp i levande träd drar nytta av den stabila arbetsställningen som Genetta möjliggör. När man måste t.ex. skära ett träd i trädgården i många bitar från toppen nedåt, kan man stå stabilt med Genetta i jämförelse med traditionella klättringsskor.

Räddningsarbetare

I räddningsarbete är det viktigast att koncentrera sig på personen som måste hjälpas. Genetta ger säkerhet och stabilitet i en krävande klättringssituation.

Äventyrsparker

Vem som helst lär sig att klättra med Genetta-skor så de passar sig utmärkt till fritidsbruk.

Kontaktuppgifter

MATTI PÖLÖNEN
Verkställande direktör, grundare
+358 44 023 4000
matti@genetta.fi

ARSI MUITTARI
Försäljningschef
+358 40 187 7747
arsi@genetta.fi

MIKA HURSKAINEN
Marknadsföring, delägare
+358 400 382 382
mika@genetta.fi

Genetta development has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 854975.